เริ่มต้น Copy Trade

เพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ

STEP 1

Register

เปิดบัญชีและยืนยันตัวตน

กรอกรายละเอียดข้อมูล เพื่อทำการเปิดบัญชี

STEP 2

Deposit

ฝากเงิน

นำฝากเงินเข้า ตามวิธีการที่คุณเลือก

STEP 3

Copy Trade

เริ่มต้นคัดลอก

บริหารจัดการเงินทุนและถอนกำไร

Top Master